• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

  • nha-may-npk-dinh-vu-hai-phong-1-1.png
  • nha-may-npk-dinh-vu-hai-phong-2.jpg
  • nha-may-npk-dinh-vu-hai-phong-3.jpg
  • nha-may-npk-dinh-vu-hai-phong-4.jpg
  • nha-may-npk-dinh-vu-hai-phong-5.jpg

Sản phẩm

Sản xuất

Phân bón NPK có chất lượng cao: độ hút ẩm thấp, độ rời và độ mịn cao

CHI TIẾT

Sản phẩm

Thương mại

Các sản phẩm thương mại đều có chất lượng cao, đã qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt.

CHI TIẾT