• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

Hệ thống phân phối phân bón NPK Đình Vũ Hải Phòng

Hệ thống phân phối phân bón NPK Đình Vũ Hải Phòng