• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK 15-5-20 NPK Đình Vũ 15-5-20 +TE

Thông số kĩ thuật :  

- Hàm lượng đạm (N)                       : 15% (trong đó Đạm Nitrat: 4-5%)

- Hàm lượng lân (P2O5) hữu hiệu : 5%

- Hàm lượng Kali (K2O)                  : 20%

- Hàm lượng MgO                            : 1%

- Hàm lượng B2O3                           : 0.5%

- Hàm lượng Zn                                : 0.2 %

- Các trung vi lượng khác

- Kích cỡ hạt                                     : 2-5mm

- Đóng bao 25kg

- Độ ẩm                                              : 2.5%

Công dụng:

Tăng khả năng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh.

Tăng năng suất, chất lượng nông sản và gia tăng hiệu quả kinh tế

Duy trì cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Thích hợp với mọi loại cây trồng trên mọi vùng đất khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

LOẠI CÂY TRỒNG LƯỢNG BÓN THỜI GIAN BÓN
Cây ăn quả 2.5 - 3.5kg/ha/năm Bón 4 lần trong vụ: Sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả.
Cam, quýt, bưởi

3.5 - 4.5kg/ha/năm

Bón 4 lần trong vụ: Sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả.
Cà phê, tiêu, điều, cao su 1.5 - 3.5kg/ha/năm Chia làm 3 lần: Đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa.
Các loại rau màu 750 – 1000kg/ha/năm Chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.

Hình ảnh: