• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

Bộ tiếp thu, sủa bất cập về quản lý phân bón

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Hóa Sinh Việt Úc (TPHCM) đóng góp một số ý kiến cho Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón, thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 5 - 11/6)

Sau đây là những dịch bệnh đáng lưu ý trong tuần từ 5 - 11/6

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 29/5 - 4/6)

Sau đây là những bệnh dịch đáng lưu ý từ 29/5 - 4/6

Xen canh lạc, đậu với mía tăng thêm thu nhập 15 triệu/ha

Đó là hiệu quả mang lại của các mô hình xen canh các loại cây họ đậu, lạc với mía, nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình xen canh, luân canh bắt buộc một số loại cây với mía tại các vùng nguyên liệu mía của tỉnh Nghệ An...

Thay đổi phương thức quản lý phân bón

Trước yêu cầu phải có sự thay đổi trong phương thức quản lý phân bón, Bộ NN&PTNT sẽ phải soạn thảo một Nghị định mới thay thế cho Nghị định 202.