• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NHÀ MÁY NPK ĐÌNH VŨ - HẢI PHÒNG

Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
031.626.3333 (115)
0313.533.679
Thông tin người gửi