• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

NHÀ MÁY NPK ĐÌNH VŨ - HẢI PHÒNG

Số 23 Lô 1, khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.626.5678
Fax: 02253.533.679
Thông tin người gửi