• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

Tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ tại Nam Định

"Phân bón NPK Đình Vũ có hiệu quả vượt trội so với phân đơn rất nhiều", "Phân bón NPK Đình Vũ giúp cây trồng đạt năng suất cao, ít sâu bệnh, đem lại giá trị kinh tế cao hơn."...  

       

Vụ Đông Xuân năm 2014-2015 vừa qua, Công ty CP XNK Quảng Bình đã phối hợp với Phòng Nông Nghiệp huyện Hải Hậu và Công ty CP Vật tư Nông Nghiệp Hải Hậu tiến hành xây dựng mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ tại 4 Hợp tác xã thuộc huyện Hải Hậu, gồm: HTX NN Bắc Hải – Hải Bắc, HTXNN Trà Trung – Hải Nam, HTXNN Liên Minh – Hải Minh, HTXNN Vũ Đệ - Hải Đường. Để đánh giá tác động của phân bón NPK Đình Vũ 5-10-3+8S bón lót và NPK Đình Vũ 12-5-10+14S bón thúc đối với một số giống lúa đại trà trên đồng đất Hải Hậu, Nam Định nói riêng cũng như các vùng sinh thái khác nói chung, đồng thời chủ động nguồn phân bón có chất lượng cung ứng cho nông dân.

Công thức bón như sau:

  • Bón lót trước khi cấy: Phân chuồng: 200÷300 kg/sào + NPK Đình Vũ 5-10-3+8S+TE: 25 kg/sào
  • Bón thúc lần 1 sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh: NPK Đình Vũ 12-5-10+14S+TE: 8 kg/sào                                              
  • Bón thúc lần 2 Khi cây lúa kết thúc đẻ nhánh và chuẩn bị đứng cái làm đòng: NPK Đình Vũ 12-5-10+14S+TE: 9 kg/sào
  • Bón đối chứng theo tập quán bón thông thường của địa phương.

Tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ tại Nam Định

Nông dân tham gia bón lót NPK Đình Vũ trong Mô hình trình diễn NPK Đình Vũ

tại HTX Vũ Đệ, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định.

Tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ tại Nam Định

Tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ tại Nam Định


Tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ tại Nam Định

Qua thực hiện các mô hình trình diễn đã đạt được kết quả cao, thể hiện:

- Ở giai đoạn mạ: Các giống trong mô hình và ngoài mô hình đều giống nhau, mạ khỏe, sức sinh trưởng tốt.

- Giai đoạn lúa cấy: Theo dõi trên giống lúa tại 4 HTX nêu trên cho thấy trên nền phân bón NPK chuyên dụng của Đình Vũ, cây lúa phát triển cân đối, cứng, bộ lá khỏe, lúa đẻ tập trung hơn và tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao hơn so với ruộng đối chứng. Các giống lúa ở mô hình đẻ nhánh sớm, tập trung, lá xanh đẹp, lúa trỗ nhanh, gọn; các giống đối chứng đẻ nhánh không tập trung, lá xanh đậm hơn, thời gian lúa trỗ dài hơn, nhiều bông hơn nhưng tỷ lệ bông có số hạt dưới 100 hạt nhiều hơn, tỷ lệ lép cao hơn, số hạt chắc ít hơn.

- Sâu bệnh:Tại các mô hình mức độ sâu bệnh đều nhiễm nhẹ hơn so với đối chứng, đặc biệt là rầy nâu, khô vằn, đạo ôn là những bệnh thường gặp khi diễn ra vụ Đông Xuân

- Về năng suất: Mô hình sử dụng phân bón NPK Đình Vũ đều có các chỉ tiêu yếu tố cấu thành năng suất và năng suất tăng so với các ruộng sử dụng phân đơn. Tỷ lệ hạt lép <10%, năng suất trung bình đạt từ 260-280 kg thóc/sào. Mức năng suất thực thu cuối cùng của các mô hình bón phân NPK Đình Vũ so với chân ruộng đối chứng là 20 - 25 kg thóc/sào

- Về chi phí: Chi phí cho SX của ruộng mô hình đều thấp hơn so với ruộng đối chứng, giá trị thu được tăng hơn trên 1 sào. Giảm công lao động (2 lần phun thuốc BVTV).

“Hiệu quả của phân bón NPK Đình Vũ là tốt vượt trội so với việc sử dụng phân đơn. Nhờ có phân bón NPK Đình Vũ cây trồng đạt năng suất cao, ít sâu bệnh, đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Tôi sẽ tin tưởng và sử dụng NPK Đình Vũ trong tương lai”. Đó là nhận xét chân thành của Anh Phạm Văn Tiến, chủ trang trại xóm I, xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Nam Định.

Kết quả của mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ trên cây lúa tại huyện Hải Hậu, Nam Định vừa qua là tiền đề cũng như bài học kinh nghiệm để Nhà máy NPK Đình Vũ (Công ty CP XNK Quảng Bình) thực hiện các mô hình trình diễn khác trong tương lai.
 
QBS