• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

NPK Đình Vũ 12-5-10+14S+TE

NPK Đình Vũ 12-5-10+14S+TE

*Thông số kĩ thuật:

- Hàm lượng đạm (N): 12%

- Hàm lượng lân (P2O5) hữu hiệu: 5%

- Hàm lượng Kali (K2O): 10%

- 14% lưu huỳnh và các trung, vi lượng khác (TE) như MgO, CaO, Fe, Zn, B, Mn...

- Kích cỡ hạt: 2-5mm

- Đóng bao 25kg

 

*Công dụng:

ü   Là loại phân bón thích hợp cho nhiều loại cây trồng.

ü   Thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam.

ü   Nâng cao năng suất cây trồng.

ü   Dùng để bón thúc cho các loại cây trồng.

ü   Thích hợp cho thời kỳ phát triển thân, lá, phục hồi cây, đẻ 
nhánh,…của cây trồng

 

*Hướng dẫn sử dụng: