• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK 12-5-10 NPK Đình Vũ 12-5-10 +14S +TE

Phân bón NPK Đình Vũ Hải Phòng - NPK 12-5-10-14S-TE

 

                  Thành phần

- Đa lượng: 12% N, 5% P2O5, 10% K2O

-Trung, vi lượng: 14%S, MgO, CaO, Cu, Fe,Zn, B, Mn...

 

                    Công dụng

- Dùng để bón thúc cho các loại cây trồng.

- Thích hợp cho thời kỳ phát triển thân, lá, phục hồi cây, đẻ 
nhánh,…của cây trồng.

 

                                                           Hướng dẫn sử dụng

Loại cây trồng

Lượng bón

Thời gian bón
Lúa 200-250 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng

Ngô

250-280 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.

Khoai các loại, cà chua

500-7000 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc cây con, thúc cây trưởng thành

Các loại rau màu

400-650 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc cây con, thúc cây trưởng thành

Cây ăn quả

1-3 kg/gốc/lần Bón thúc làm 2 lần: trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch.