• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

DAP nâu Trung Quốc

DAP nâu Trung Quốc

 

Quy cách:

- Hàm lượng N: 18% tối thiểu

- Hàm lượng P2O5: 46% tối thiểu

- Độ ẩm: 2%           tối đa

- Màu sắc: nâu

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Đóng gói: Hàng được đóng trong bao 2 lớp PP/PE, khối lượng tịnh 50kg/bao.