• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

DAP vàng Trung Quốc

DAP vàng Trung Quốc - Nhà máy NPK Đình Vũ Hải Phòng

Quy cách:

Hàm lượng N: 18% tối thiểu

Hàm lượng P2O5: 46% tối thiểu

- Độ ẩm: 2% tối đa

- Màu sắc: vàng

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Đóng gói: Hàng được đóng trong bao 2 lớp PP/PE, khối lượng tịnh 50kg/bao.