• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK Đình Vũ 13-13-13+TE

Phân bón NPK Đình Vũ - Hải Phòng NPK 13-13-13-14S-TE

Thành Phần:

Đa lượng : 13%N, 13%P2O5, 13%K2O

- Trung, vi lượng: S, MgO, CaO, Cu, Fe, Zn, B, Mn...

Công dụng:

- Thích hợp với mọi loại cây trồng, nhất là cây ăn quả

 

     Hướng dẫn sử dụng
Loại cây trồng Lượng bón Thời gian bón
Cây ăn quả 3-5 kg/ cây Chia làm 4 lần trong vụ: sau thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu quả và nuôi dưỡng quả
Lúa 400-600 kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng
Ngô 500-800kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.
Các loại rau màu 300-450kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Mía, bông, thuốc lá, vừng... 700-900kg/ha Chia làm 3 lần: lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Cây công nghiệp dài ngày (cao su, hồ tiêu, điều) 1-4 kg/cây Chia làm 3 lần: đầu mùa mưa, giữa mùa mưa, cuối mùa mưa. 
Các cây trồng khác 300-450 kg/ha chia làm 3 lần: Lót khi trồng, thúc cây con, thúc cây trưởng thành.