• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

URE HẠT TRONG TQ

URE HẠT TRONG TQ

Quy cách:

-  Tổng hàm lượng Nitơ (N): 46% tối thiểu

-   Kích cỡ hạt: (0.85 – 2.80mm) 90% tối thiểu

-   Độ ẩm: 0.5% tối đa

-   Màu Sắc: Màu trắng

-   Xuất xứ: Trung Quốc

-   Đóng gói: Hàng đóng trong bao hai lớp PP/PE, khối lượng tịnh 50 kg/bao