• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK 15-9-20 NPK Đình Vũ 15-9-20 +TE


 

Hình ảnh:

 Phân bón NPK Đình Vũ Hải Phòng 15-9-20+TEPhân bón NPK Đình Vũ Hải Phòng 15-9-20+TE

Thành phần:

- Đa lượng: 15% N, 9% P2O5, 20% K2O

Hàm lượng: 1%MgO, O.5%B2O3, 0,2%Zn

-Trung, vi lượng khác

Công dụng:

- Đặc biệt sử dụng Kali Sulfat - SOP, giúp tăng hương vị, ngọt trái, mỏng vỏ 

- Giúp màu sắc quả tươi đẹp hơn 

- Tăng năng suất cây trồng 

- Phù hợp với loại cây ăn quả có múi, cây thuốc lá, thuốc lào, ớt...

 Hướng dẫn sử dụng

Loại cây trồng Lượng bón Thời gian bón
Cây lương thực (lúa,ngô...) 100-200 kg/ha/lần

Bón 2 lần trong vụ: thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng

Cây ăn quả 0.5-2.5 kg/ha/lần

Bón 4 lần trong vụ : Sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi
đậu quả và nuôi dưỡng quả

Cây thuốc lá, thuốc lào 250-400 kg/ha/lần

Bón 3 lần trong vụ: Lúc cây được 20 cm, lúc cấm đầu, khi cây
cấm ngọn

Các loại rau màu 150-250kg/ha/lần Chia làm 2 đợt: thúc cây con và thúc cây trưởng thành 
Cà phê,tiêu, điều, cao su 100-300kg/ha/lần Chia làm 3 đợt: Đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa