• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

NPK Đình Vũ 15-9-20+TE

NPK Đình Vũ 15-9-20+TE
*Công dụng
- Đặc biệt sử dụng Kali Sunfat - SOP giúp tăng hương vị, ngọt trái, mỏng vỏ
- Giúp màu sắc quả tươi đẹp hơn.
- Tăng năng suất cây trồng
- Phù hợp với các loại cây ăn quả, cây có múi, cây thuốc lào, thuốc lá, ớt... 
*Hàm lượng dinh dưỡng của NPK Đình Vũ 15-9-20+TE:
- Hàm lượng đạm (N): 15%
- Hàm lượng lân (P2O5) hữu hiệu: 9%
- Hàm lượng Kali (K2O): 20%
- Hàm lượng BO: 0.5%
- Hàm lượng Kẽm: 0.2%
- Hàm lượng MgO: 1%
- Cùng các yếu tố trung vi lượng (TE) khác.
*Hướng dẫn sử dụng: