• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

NPK Đình Vũ 5.10.3+8S+TE

NPK Đình Vũ 5.10.3+8S+TE

*Thông số kĩ thuật :

- Hàm lượng đạm (N) : 5%

- Hàm lượng lân (P2O5) hữu hiệu: 10%

- Hàm lượng Kali (K2O): 3%

- 8% lưu huỳnh và các trung, vi lượng khác (TE)

- Kích cỡ hạt: 2-5mm

- Đóng bao 25kg

 

*Công dụng:

ü   Là loại phân bón thích hợp cho nhiều loại cây trồng.

ü   Thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam.

ü   Nâng cao năng suất cây trồng.

 

*Hướng dẫn sử dụng: