• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

NPK 5-10-3 NPK Đình Vũ 5.10.3+8S+TE

NPK 5-10-3  NPK Đình Vũ 5.10.3+8S+TE

                  Thành phần

- Đa lượng: 5% N, 10% P2O5, 3% K2O

-Trung, vi lượng: 14%S, MgO, CaO, Cu, Fe,Zn, Bo, Mn...

 

                    Công dụng

- Dùng để bón lót cho các loại cây trồng.

- Cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng cho cây trồng

 

 

                                                        Hướng dẫn sử dụng

Loại cây trồng

Lượng bón

Thời gian bón
Lúa 500-700 kg/ha Bón lót trước khi cấy

Ngô, sắn, dong

550-700 kg/ha Bón lót trước khi gieo trồng

Chè, mía

600-1000 kg/ha Bón lót trước khi gieo trồng

Các loại rau ăn lá

500-600 kg/ha Bón lót trước khi gieo trồng