• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

DAP nâu Lào Cai

DAP nâu Lào Cai - Nhà máy NPK Đình Vũ Hải Phòng

DAP nâu đen Lào Cai:

-         Đạm: 16%

-         Lân: 45%

-         Độ ẩm: ≤ 2.5%

-         Cỡ hạt: 1-4 mm

-         Màu sắc: Nâu đen

-         Sản xuất tại: Công ty CP DAP Số 2 - VINACHEM