• Địa chỉ: Nhà máy NPK - Thôn 6, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

  • Số điện thoại: 031.626.3333(115)

  • Email: phuongthao@quangbinhjsc.com.vn

DAP nâu Lào Cai

DAP nâu Lào Cai - Nhà máy NPK Đình Vũ Hải Phòng

DAP nâu đen Lào Cai:

-         Đạm: 16%

-         Lân: 45%

-         Độ ẩm: ≤ 2.5%

-         Cỡ hạt: 1-4 mm

-         Màu sắc: Nâu đen

-         Sản xuất tại: Công ty CP DAP Số 2 - VINACHEM