• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

Kali trắng SOP

Quy cách sản phẩm

- Độ ẩm: 0.2%

- Độ tan: 99.8%

- Dạng hạt cát

- Cỡ hạt 0.22 – 0.29mm: 90%

- (Na,Ca,Mg) : 2,1%

- Màu trắng

Ưu điểm của sản phẩm

- Sử dụng kali trắng ( SOP ) sẽ giúp tăng vị ngọt cho cây ăn trái đặc biệt là cây ăn trái có múi

- Phù hợp sử dụng thay thế cho một số cây có độ mẫn cảm cao với kali đỏ 

Hướng dẫn sử dụng về Kali trắng (SOP)

Loại cây Lượng bón Thời điểm dùng
Cây lương thực (lúa, ngô…) 3-6 kg/sào/vụ Lúc đón đòng , lúc ngô xoắn nón
Cây công nghiệp dài ngày (cao su, cà phê … ) 7-15kg/sào/năm Tập trung lúc cây đậu quả
Cây công nghiệp ngắn ngày (mía, sắn, khoai…) 7-11kg/sào/năm Tập trung lúc cây cho củ, quả
Cây ăn quả (cam, nhãn, xoài..) 0,5-1 kg/cây/năm Tập trung lúc sau khi kết quả và nuôi quả