• Địa chỉ: Số 23 Lô 1 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

  • Số điện thoại: 0225.626.5678 | Line: 115

  • Email: npkdinhvu@catlong.vn

NPK Đình Vũ 16-16-8+TE

NPK Đình Vũ 16-16-8+TE

 

*Thông số kĩ thuật:

- Hàm lượng đạm (N): 16%

- Hàm lượng lân (P2O5) hữu hiệu: 16%

- Hàm lượng Kali (K2O): 8%

- Trung lượng: Mg, Ca, S, Si

- Vi lượng: Co, Cu, Fe, Zn, B, Mo, Mn...

- Kích cỡ hạt: 2-5mm

- Đóng bao 25kg

 

*Công dụng:

ü  Thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam.

ü  Thích hợp với mọi loại cây trồng, nhất là cây ăn quả

 

*Hướng dẫn sử dụng: